Naše nemocničné laboratória

Na úsekoch klinickej biochémie, mikrobiológie a oddelení hematológie zabezpečujeme základné a špeciálne vyšetrenia pre oddelenia nemocnice, odborné ambulancie a neštátne ambulancie v spádovej oblasti Kysuckej nemocnice, či pre samoplatcov.

Paleta vyšetrení na našich oddeleniach pozostáva z celého spektra rôznych testov z krvi, moču, mozgomiechového moku, prípadne iného biologického materiálu. Vykonávame hematologické, hemokoagulačné a imunohematologické vyšetrenia. Rovnako vyšetrujeme aj bakteriologické, mykologické, mikroskopické,
imunosérologické a parazitologické vyšetrenia či infekčné ochorenia ako
napríklad Covid-19 a mnohé ďalšie.

Spektrum vyšetrení neustále rozširujeme podľa požiadaviek lekárov a najnovších vedeckých poznatkov.

Výsledky biochemických, mikrobiologických a hematologických vyšetrení napomáhajú pri diagnostike rôznych ochorení od diabetu, pri endokrinologických, obličkových a srdcovo-cievnych ochoreniach.

Správnosť a presnosť výsledkov dlhodobo zaručuje systém interného riadenia kvality. Od roku 1996 sú naše laboratóriá zapojené do medzinárodného systému externého riadenia akosti, pričom priemerná úspešnosť laboratórií v jednotlivých cykloch sa pohybuje okolo 94 % o čom svedčia získané certifikáty.

V snahe čo najviac skvalitniť služby laboratória poskytujeme svojim klientom výsledky vyšetrení elektronicky aj tlačenou formou. Takmer všetky vyšetrenia urobíme v deň odberu.

Prejsť na začiatok